Khoa Ngoại ngữ

Tin tức – Sự kiện

Sinh viên SIU hào hứng trải nghiệm tại Cảng Baria Serece

Theo đúng định hướng đào tạo, phát triển mạng lưới nghề nghiệp cho sinh viên, hàng năm, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) tổ chức nhiều chuyến tham quan thực tế, học tập trực tiếp tại các doanh nghiệp lớn. Sinh viên ngành [...]

Xem thêm…

Chương trình đào tạo CỬ NHÂN NGÔN NGỮ ANH

Go to Top